Gode veivalg tar oss lenger, og føles bra

Utslippsfri innen 2023

Utslippsfri flåte

Vi har satset på moderne og miljøvennlig teknologi lenge. I løpet av 2024 er målet vårt at alle våre kjøretøy skal være fossilfrie. I 2026 stiller vi samme krav til våre underleverandører.
 • Fikk Nord-Europas første elektriske turbuss
 • Får verdens første gassdrevne turbuss i februar 2024
 • Vi har per i dag over 20 topp moderne utslippsfrie busser
 • Egen ladeinfrastruktur og egenprodusert strøm fra solcellepark ved vårt garasjeanlegg på Haugenstua
 • Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som kunde at Oslobuss blir fossilfritt.

Teknologi som teller

Med smart bruk av teknologi optimaliserer vi både kapasiteten og ressursene våre for å redusere vårt miljøavtrykk. For å lykkes med digitaliseringen etablerte vi i 2016 teknologiselskapet Ferdia. Løsningene herfra brukes i dag av 12 selskaper i over 250 byer, fordelt over flere land.
 • Digitale tjenester tilpasset kunder, reisende og sjåførers behov
 • Mer miljøvennlig utnyttelse av kapasitet og ressurser
 • Systematisk arbeid med bærekraft og effektivisering
Samfunnsansvar

En del av lokalsamfunnet

For oss er det viktig å støtte opp lokalt. Vi setter av dedikerte midler hvert år som fordeles på idrettslag, foreninger, prosjekter og idelle organisasjoner. Eksempler på idrettslag vi støtter finner du under.
 • Kjelsås Fotball
 • Kolbotn IL
 • Lyn Fotball
Friskt pust

Bransjeutfordringer

Vår bransje står overfor en mangel på kvalifisert arbeidskraft som ikke er bærekraftig. Noen tror det finnes en kø av flinke sjåfører som står klare for å ta over når andre gir seg. Og mange undervurderer jobben de gjør. Vi må anerkjenne verdien de tilfører, og tilby attraktive muligheter og vilkår.
 • Forutsigbarhet og skikkelige lønnsvilkår for viktig arbeid
 • Eget Sjåførprogram med tett utviklingsløp og gode karrieremuligheter
 • Arbeid med holdningsendringer i både bransje og samfunn
buss

Hva gjør vi?

Åpenhetsloven

Vi jobber for å identifisere og redusere risikoen for negative konsekvenser for mennesker og miljø i alle våre aktiviteter. Les mer om våre aktsomhetsvurderinger her: Link

Etiske retningslinjer

Vi forplikter oss til å opptre på en etisk og ansvarlig måtte i alle våre relasjoner. Les mer om våre etiske retningslinjer her: Link

Policy for menneskerettigheter

Vi mener at alle mennesker har rett til frihet, liket og verdighet. Vi jobber for å fremme menneskerettighetene i alle våre aktiviteter. Les mer om vår policy for menneskerettigheter her: Link
buss

Næring for klima

Samarbeid med næringslivet er en avgjørende del av Oslo Kommune sitt klimaarbeid, og Næring for klima er den viktigste arenaen for dette. Oslobuss er partner i dette nettverket, noe som som forplikter oss til å jobbe med følgende prinsipper i egen virksomhet
 • Vi fører utslippsregnskap og har kvantifiserte mål for utslippsreduksjon
 • Vi stiller klima- og miljøkrav til våre leverandører
 • Klimaarbeidet er forankret i virksomhetens strategi
 • Vi er miljøsertifisert (Miljøfyrtårn, ISO45001)