Hva innebærer det for deg som kunde at Oslobuss blir fossilfritt?

Oslobuss AS har gjennom flere år jobbet målrettet for å bli Nord-Europas første, fossilfrie turbusselskap. Dette er vi svært stolte av! Vi var de første som startet med elektriske turbusser i Norge, og i starten av 2024 har vi fått den første biogass-turbussen i verden i drift hos oss. I løpet av året vil vi motta flere nye busser - både elektriske og gassdrevne turbusser og minibusser.
Siden 1. januar 2024 har ikke Oslobuss eid noen fossile kjøretøyer. Alt av busser, og også vaktbiler etc., er enten elektriske eller drevet på LBG-gass (flytende biogass), som lages av blant annet husholdningsavfall fra husstander i Oslo.
Selskapet har i dag over 100 ansatte og totalt 34 busser, derav 19 er elektriske, 1 el-minibuss og foreløpig én biogassbuss. Oslobuss har fortsatt fem diesel-busser og åtte fossile minibusser i drift i et eget selskap, men disse bussene byttes ut én etter én i takt med at nye el- og gassbusser ankommer.
For oss som hele tiden har vært først ute med ny teknologi, så ser vi at det er en utfordring med at leveransene tar utrolig lang tid. Det gjelder både el- og gassbusser og skyldes i stor grad leveranseutfordringer i en urolig verden. Dessuten må vi som er først ute ha tid til å erfare at bussene faktisk fungerer under alle vær- og føreforhold. Bærekraft betyr jo også at Oslobuss må ha bærekraftig drift.
Oslobuss har brukt store ressurser for å påse at all aktivitet i vårt selskap skal være fossilfritt. Fra 2026 vil vi også kreve at alle våre underleverandører uansett bransje skal følge de samme høye standardene og være fossilfrie slik som oss.
Fredrik Eijerstam
Daglig leder