Personvernerklæring for Oslobuss AS

Oppdatert 1 november 2023

1. Innledning

Oslobuss AS er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder og brukere. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og deler personopplysninger.

2. Hva slags personopplysninger samler vi inn?

Vi samler inn en rekke personopplysninger fra våre kunder og brukere, inkludert:
  • Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • Betalingsinformasjon
  • Bruksdata, for eksempel reisehistorikk og preferanser
  • Kontaktinformasjon fra sosiale medier

3. Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger for å levere våre tjenester, for å markedsføre produktene og tjenestene våre, og for å forbedre brukeropplevelsen.
For å levere våre tjenester
Vi bruker personopplysninger for å registrere deg for våre tjenester, for å bestille billetter og for å administrere reisekortet ditt.
For å markedsføre våre produkter og tjenester
Vi bruker personopplysninger for å sende deg e-post, nyhetsbrev og andre markedsføringsmateriell.
For å forbedre brukeropplevelsen
Vi bruker personopplysninger for å gi deg personlig tilpasset informasjon og tjenester.

4. Hvordan bruker vi personopplysninger?

Vi bruker personopplysninger på følgende måter:
For å levere våre tjenester
Vi bruker personopplysninger for å registrere deg for våre tjenester, for å bestille billetter og for å administrere reisekortet ditt.
For å markedsføre våre produkter og tjenester
Vi bruker personopplysninger for å sende deg e-post, nyhetsbrev og andre markedsføringsmateriell.
For å forbedre brukeropplevelsen
Vi bruker personopplysninger for å gi deg personlig tilpasset informasjon og tjenester, for eksempel å anbefale ruter og reisealternativer basert på din reisehistorikk. Vi bruker også personopplysninger til å forbedre sikkerheten og tilgjengeligheten til tjenestene.

5. Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler personopplysninger med tredjeparter i følgende tilfeller:
For å levere våre tjenester
Vi deler personopplysninger med transportselskaper, leverandører av betalingstjenester og andre tredjeparter som er nødvendige for å levere våre tjenester.
For å markedsføre våre produkter og tjenester
Vi deler personopplysninger med markedsføringsfirmaer som kan hjelpe oss med å sende deg målrettede annonser.
For å forbedre brukeropplevelsen
Vi deler personopplysninger med selskaper som kan hjelpe oss med å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel analysefirmaer.

6. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger, inkludert:
Retten til innsyn
Du har rett til å be om en kopi av personopplysningene vi har om deg.
Retten til retting
Du har rett til å be oss om å rette opp eventuelle feil i personopplysningene vi har om deg.
Retten til sletting
Du har rett til å be oss om å slette personopplysningene vi har om deg.
Retten til begrensning av behandling
Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine.
Retten til dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig brukbart og maskinlesbart format.
Retten til å klage
Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på.

7. Sikkerhet

Vi tar sikkerheten til personopplysningene dine på alvor. Vi bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller sletting.

8. Endringer

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider.

9. Cookies

Vi bruker ikke cookies på våre nettsider.