Klimakontrakt signert

Aktuelt

Filip Eijerstam

OsloBuss er nytt medlem og samarbeidspartnere i Næring for klima

Vi skal bidra aktivt til å nå Oslos klimamål og vil gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden. Les mer om vårt medlemskap i Næring for klima.

Les mer om vårt miljøarbeide og miljøkontrakten her