bussreiser og Covid-19

Vi tar smittevern på alvor!

Tiltak om bord i våre busser

I perioder og i områder med stor smitteøkning anbefaler FHI at reisende bruker munnbind. Det kan være årsaker til at reisende ikke kan eller skal benytte munnbind og dette må respekteres. 

Det kan også komme lokale anbefalinger eller påbud. Det er viktig at du setter deg inn i disse og følger dem. Vi gjør også vårt for å sikre deg en trygg reise med OsloBuss under pandemien.

  • Vi ber reisende etterstrebe å holde nødvendig avstand til medpassasjerer og sjåfør.
  • Vi foretar ekstra renhold på viktige kontaktflater om bord.
  • Vi har blokkert den første raden i alle bussene.
  • Vi tillater ikke påstigning foran i bussen. Reisende må benytte bakre dører.
  • Vi har hengt opp informasjonsplakater fra Helsedirektoratet, samt informasjon om våre rutiner i alle busser.
  • Synlig og tilgjengelig håndsprit.

Smittevern

Helsedirektoratets har publisert en nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport.
Den omhandler tiltak for sjåfører, busselskap og for passasjerer. Hele veilederen kan leses her.
Basert på veilederen har vi laget en smittevernsplakat som beskriver de viktigste rådene, samt retningslinjer for hvor i bussen din gruppe kan sitte.

OsloBuss gjennomfører hyppigere renhold og desinfeksjon av bussene.

Bussjåførene trenger din hjelp for å hindre at smittede går ombord i bussen - og at reisen gjennomføres i henhold til Helsedirektoratets veileder.

Klikk på bildet for å se plakaten i full størrelse.